Privacy & Cookies

inleiding

Stichting Be Aware verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Stichting Be Aware en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Bescherming persoonsgegevens

Stichting Be Aware verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

cookies

De website www.stichting-be-aware.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het web-bezoek te monitoren. De cookies zijn nodig om de meest optimale gebruiksbeleving te realiseren voor haar bezoekers.

Beveiliging

Stichting Be Aware heeft passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

links

Op de website van Be Aware zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Be Aware kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid een vraag stellen of wilt u meer informatie over iets dat u gelezen hebt? Vul dan ons contactformulier in of neem telefonisch contact op met 06 – 53 26 44 92.

Download de klachtenprocedure