Scholieren in de ban van Gossip Girl accounts

September 29, 2023

Algemeen nieuws

Gossip Girl Nederland

De serie Gossip Girl dateert uit de periode dat de meeste middelbare scholieren nog in de luiers zaten. Toch zijn de zogenoemde ´Gossip Girl accounts’ een doorn in het oog van steeds meer middelbare scholen, docenten, ouders en leerlingen. Wat houden deze accounts precies in en wat kan je er als school tegen doen? Dat lees je in deze blog.


‘Who am I? That’s a secret i’ll never tell..’


De Amerikaanse serie Gossip Girl draaide om een online platform waarop roddels en schandalen over een groep rijke tieners en hun omgeving werden verspreid. De voorloper van de huidige ‘juice channels’. Gossip Girl was anoniem, en ook het insturen van de verhalen gebeurde anoniem. En dat is precies hoe het er bij de huidige Gossip Girl accounts ook aan toe gaat. De anonieme roddel accounts schieten op TikTok als paddenstoelen uit de lucht. Steeds meer scholen krijgen ermee te maken. Op de accounts worden roddels verspreid, of zelfs filmpjes, van leerlingen, docenten of andere personeelsleden van de scholen. Soms worden alleen initialen van de slachtoffers gebruikt, maar in sommige gevallen staan leerlingen en docenten met volledige naam genoemd. Ook al zijn veel roddels niet waar, toch zijn de gevolgen voor de slachtoffers van deze vorm van online pesten enorm.


Wanneer doe je aangifte?


Roddelen of online roddelen is niet strafbaar, maar smaad en laster wel. Kennisnet schreef een artikel over de Gossip Girl accounts, waarin ze onderscheid maken tussen ‘niet strafbare feiten’, ‘mogelijk strafbare feiten’en ‘strafbare feiten’ en de verschillende acties die een school kan nemen, wanneer zijn te maken krijgen met de roddelaccounts. Zie hier het volledige artikel.
In alle gevallen is het maken van een melding of het doen van aangifte bij de politie een optie. De politie zelf maakte ook een filmpje, waarin ze uitleggeven over de accounts en de gevolgen die het verspreiden van leugens online heeft voor de dader en de slachtoffers.
Zie het filmpje hier.

"Voorkomen is beter dan genezen"


Naast dat in het artikel van Kennisnet genoemd staat welke acties als school ondernomen kunnen worden, benoemen zij ook het belang van preventie. Want ‘voorkomen is beter dan genezen’. De veelal jonge oprichters van de roddelaccounts, zien dit vaak als grapje en realiseren zich niet wat de consequenties voor de slachtoffers en voor henzelf kunnen zijn. Goed is dan om met de leerlingen in gesprek te gaan alvorens zich incidenten voordoen.