Podcast deel 2: Het leven van een jongere met een verslaafde moeder

October 15, 2022

Be Aware nieuws

In deze aflevering praten we met Marije over haar leven met een alcoholische moeder.

Marije vertelt wat de impact is geweest voor haar en hoe het haar leven heeft beinvloed. Ze nam de verantwoordelijkheid voor haar broertje over, ze ging omderpresteren op school. Een ouder moet voorspelbaar zijn voor een kind. Een verslaafde is dat niet en hierdoor worden kinderen bang. Schaamte, angst en regressief gedrag zijn de gevolgen.

Tijdens onze voorlichting  over verslaving vertellen de jongeren met regelmaat over de problemen die zij ondervinden met een verslaafde in het gezin. Het is mooi om hen een helpende hand te kunnen bieden!

Luister hier hoe het met Marije is gelopen en hoe het nu met haar en haar moeder gaat.