Blog: Regulering van de elektronische sigaret noodzakelijk

August 24, 2021

Be Aware nieuws

Als partner van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij zet Be Aware zich in voor het laten opgroeien van een Rookvrije Generatie en zijn daarom mede voorstanders van het reguleren van elektronische apparaten die worden gebruikt voor het verhitten van tabak.

Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om rookvrij op te groeien. Dat betekent vrij van blootstelling aan en het gebruik van álle tabaks- en aanverwante producten, waaronder verhitte tabak. Net als andere tabaksproducten brengt verhitte tabak gezondheidsrisico’s met zich mee. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er stoffen aanwezig zijn die schadelijk zijn voor de gezondheid, waaronder bekende kankerverwekkende stoffen uit tabaksrook. De onderzochte elektronische sigaretten bevatten daarnaast evenveel nicotine als andere soorten tabak en zijn daarmee net zo verslavend.

Wij willen kinderen beschermen tegen deze schadelijke en verslavende producten.

Om kinderen te beschermen tegen verhitte tabak, is het belangrijk dat de relevante maatregelen die nu al gelden voor de tabak zelf, ook gaan gelden voor de elektronische apparaten waarmee de tabak wordt verhit. Dit om te voorkomen dat kinderen worden verleid tot het gebruiken van de apparaten.

De organisaties zijn dan ook blij dat de ambitie om te komen tot een Rookvrije Generatie een belangrijke doelstelling is geworden in het Nationaal Preventieakkoord. Met het doorvoeren van álle afspraken uit het akkoord, kan een mooie volgende stap gezet worden op weg naar het realiseren van deze doelstelling.

Roken is veruit de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Jaarlijks overlijden er meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. En toch beginnen er iedere week weer honderden kinderen met dagelijks roken. Als zij blijven roken, is de kans dat zij overlijden aan de gevolgen daarvan groter dan 50%. Bovendien is er in de maatschappij een breed draagvlak voor het beschermen van kinderen tegen de gevaren van roken: 84% van de Nederlandse volwassenen vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen tegen tabaksrook en 83% vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabaksproducten. 80% is voorstander van maatregelen vanuit de overheid om ervoor te zorgen dat jongeren (onder de 18 jaar) niet beginnen met roken.

Kijk ook voor meer informatie: Trimbos-factsheet