Vrienden van Be Aware

Be Repsonsible

Be-Responsible helpt organisaties met alcoholbeleid op het werk. Het eigen preventie product ‘De alcohol- en drugsvrije werkvloer’ is succesvol geïmplementeerd bij vele organisaties en inmiddels opgenomen in de database ‘Loket gezond leven’ van het RIVM.
Be-Responsible heeft een preventieve oplossing voor alcohol-, drugs en medicijngebruik op de werkvloer. Aanwezige en latent aanwezige problematiek wordt hierdoor zichtbaar en bijgestuurd. Wij beschermen organisaties tegen de gevolgen op de werkvloer, van alcohol-, drugs en medicijngebruik.

Veiligheid, vitaliteit en verantwoordelijkheid zijn kernwoorden in onze aanpak. Alle medewerkers worden medeverantwoordelijk.

Yes We Can Clinics

Een gespecialiseerde Jeugd GGZ kliniek

Heeft uw kind of heb jij een gedragsstoornis, verslaving of gedragsprobleem? Zoals ADHD, ADD, ODD, stemmingsproblemen, drugsverslaving, gameverslaving, gokverslaving of faalangst? Yes We Can Clinics is een gespecialiseerde Jeugd GGZ en behandelt volgens unieke, effectieve en beproefde methodes. Wil je meer weten? Kijk op www.yeswecanclinics.nl.

Stichting Naast

Stichting Naast is een stichting die zich inzet voor familieleden en naasten van verslaafden. Dit doen zij d.m.v. het organiseren van open dagen, het geven van trainingen en workshops en het aanbieden van juridisch advies en counseling met zeer ervaren familycounselors. Stichting Verslaafd aan Jou heeft tevens een zeer uitgebreide website met interviews met ervaringsdeskundige, online advies en de mogelijkheid tot lotgenoten contact via het forum en de chatfunctie.

MAEX

MAEX in een online transactie platform dat op eenvoudige wijze de waarde van initiatieven en wat ze toevoegen aan hun doelgroep en omgeving zichtbaar maakt.
Door het uniforme profiel van initiatieven is de MAEX een adequate tool voor overheden, bedrijven en fondsen om die waarde van initiatieven te herkennen en te vergelijken en erin te investeren
Door het grote aantal data dat in de MAEX verzameld wordt, biedt de MAEX realtime data-analyse van maatschappelijke kracht en lokale economie in NL
MAEX ontwikkeld lokale en thematische platforms op maat om communities te faciliteren

GGD Zaanstreek Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland is een gemeenschappelijkegezondheidsdienst voor de regio Zaanstreek-Waterland. Binnen acht gemeentenwerken zij aan een gezonde en veilige regio, middels een uitgebreid pakket van(preventieve) gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen. Verder geeft de GGDpublieksvoorlichting en adviseert de gemeenten uit het werkgebied ten aanzienvan het volksgezondheidsbeleid.Be-Responsible heeft een preventieve oplossing voor alcohol-, drugs en medicijngebruik op de werkvloer. Aanwezige en latent aanwezige problematiek wordt hierdoor zichtbaar en bijgestuurd. Wij beschermen organisaties tegen de gevolgen op de werkvloer, van alcohol-, drugs en medicijngebruik.

Veiligheid, vitaliteit en verantwoordelijkheid zijn kernwoorden in onze aanpak. Alle medewerkers worden medeverantwoordelijk.

Rookvrije Generatie

De Rookvrije Generatie wil in elke fase van het opgroeien kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zodat ze opgroeien als een generatie die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst. Dit is hard nodig want iedere week opnieuw raken honderden kinderen in Nederland verslaafd aan roken. Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen ervan; elk jaar zo’n 20.000 Nederlanders. Ook van meeroken kunnen mensen ernstig ziek worden en er zelfs aan doodgaan, tot wel enkele duizenden per jaar. Ondanks deze harde feiten wordt het nog steeds te normaal gevonden dat kinderen beginnen met roken. En is het voor ouders moeilijk om hun kinderen tegen deze dodelijke verslaving te beschermen. De Rookvrije Generatie wil rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Capelle aan den IJssel is hét centrale punt waar (aanstaande) ouders, verzorgers en jeugd terecht kunnen met alle vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het CJG werken professionals van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp. Zij werken wijkgericht in teams met verschillende professionals, zodat zij Capelse jeugd en gezinnen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Het CJG heeft daarnaast een uitgebreid trainingsaanbod voor ouders en kinderen, bijvoorbeeld over opvoedvaardigheden en weerbaarheid. Kijk voor meer informatie op www.cjgcapelle.nl!

LEF Magazine

Lef Magazine is het eerste (en enige) publiekstijdschrift voor verslaafden in herstel, hun naasten en familieleden. Daarnaast zijn we er ook voor hulpverleners en iedereen die zich interesseert in alles wat met verslavingszorg te maken heeft.
Wij zijn een tijdschrift voor mensen met een positieve levenshouding, die geïnteresseerd zijn in verdieping in het leven. Lef magazine verschijnt, sinds de eerste uitgave in oktober 2011, zes keer per jaar en wordt grotendeels gemaakt door beroepsjournalisten uit diezelfde doelgroep. Het onderwerp verslaving wordt behandeld in de breedste zin van het woord, maar steevast met een positieve en krachtige insteek.
In het blad